روغن های سینتاتیک جهت عملیات تست لوله

موردی یافت نشد.

محلول های سینتاتیک جهت عملیات لوله سازی

موردی یافت نشد.

محلول های سینتاتیک جهت عملیات تراشکاری

موردی یافت نشد.

محلول های سینتاتیک جهت قطعات آهنی

موردی یافت نشد.

محلول های سینتاتیک جهت عملیات سنگزنی

موردی یافت نشد.

روغن سینتاتیک بهسان جهت عملیات قلاویز کاری ، دنده زنی و برشکاری

موردی یافت نشد.

مایع ماشینکاری سینتاتیک بهسان

موردی یافت نشد.