روغن های فین میل

روغن فین میل
یک نوع روانکار ویژه می باشد که جهت عملیات نورد پره های آلومینیومی مورد استفاده قرارمی گیرد.این روغن دارای روانکاری بسیار عالی ، تمیز کاری و خنک کنندگی مطلوب است.

روغن های فین اویل

روغن فین اویل
روغن فین اویل یک عملکرد پرداخت کار نهایی اجرا شده در تحویل سطوح است.

روغن های عملیات هونینگ

هونینگ یک عملکرد پرداخت کاری نهایی اجراشده در کار تحویل سطوح است. این محصول یک روغن عملیات هونینگ با کیفیت بالا می باشد.

روغن پایه معدنی جهت عملیات سنگزنی با دور بالا

روغن پایه معدنی جهت عملیات سنگزنی با دور بالا
یک روغن خالص و با کیفیت می باشد که جهت عملیات سنگزنی دقیق و با دور بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرد.