روغن کشش مس

روغن سینتاتیک جهت عملیات سیم مسی
یک روغن فول سینتاتیک با فرمولاسیون ویژه می باشد که جهت عملیات کشش سیمهای مسی که در آن تمیزی و عدم وجود چربی در سیمهای تولیدی نیاز است مورد استفاده قرار میگیرد.
روغن حل شونده جهت کشش سیم مسی
روغن کشش مس امولسیون شونده با پایه پارافینی و حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) است.

روغن کشش آلومینیوم

روغن عملیات کشش آلومینیوم
این روغن دارای روانکاری مناسب ،تمیز کاری و خنک کنندگی بالا می باشد. عدم ایجاد رسوب و بهبود پارامترهای کشش از مزایای این روغن می باشد.
روغن عملیات کشش سیم آلومینیوم - فاین و سوپر فاین
یک نوع روغن حل شونده ویژه می باشد که جهت عملیات کشش سیم آلومینیوم فاین وسوپر فاین مورد استفاده قرار می گیرد.