روغن های عملیات اسکروماشین

روغن های اسکروماشین
روغن ماشین ابزار اسکرو ماشین، با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب جهت استفاده در عملیات ماشین‌کاری تولید گردیده است. این روغن غیرقابل اختلاط با آب بوده و ظرفیت تحمل بار متوسط را دارد.