دفتر مرکزی

تهران – یوسف آباد – خیابان پانزدهم – خیابان فراهانی پور – پلاک 35 – واحد 3 و 4

021-57998

021-88710196

021-88705433

021-88723617

021-88723618

021-88552438

info@behsankarchemi.com