دفتر مرکزی

تهران – یوسف آباد – خیابان پانزدهم – خیابان فراهانی پور – پلاک 35 – واحد 3 و 4

021-57998

info@behsankarchemi.com