آنتی باکتریال ها

آنتی باکتریال
این محصول مایع ضد میکروب قوی و جدیدی است که در محلولها و امولسیونهای تراشکاری برای جلوگیری از رشد باکتریها ، قارچها و کپک هایی که در مایع تراشکاری عمومیت دارند استفاده می شود.