آنتی فوم

آنتی فوم
یک مکمل بسیار ویژه و قوی ضدکف (Anti foam) بوده که به منظور از بین بردن کف بوجود آمده در امولسیون به آبصابون اضافه می گردد.

کمپلکس ویژه