کیت سختی سنج

کیت سختی سنج

کیت سختی سنج

توسط این نوع کیت، غلظت یون مورد نظر از طریق رنگ سنجی اندازه گیری می شود. مقدار معینی از معرفهای شیمیایی به نمونه اضافه می شوند.
برای آزمایش سریع و ساده آبهای آشامیدنی و صنعتی به منظور حفظ سلامت و پیشگیری از تخریب دستگاهها و همچنین کنترل فرایندهای تولید، به روشهای مطمئنی برای شناسایی و اندازه گیری مواد شیمیایی موجود در آب نیاز است. کیت های سختی سنج، ابزاری مناسب برای تشخیص و سنجش سختی کل هستند.
توسط این نوع کیت، غلظت یون مورد نظر از طریق رنگ سنجی اندازه گیری می شود. مقدار معینی از معرفهای شیمیایی به نمونه اضافه می شوند، این معرفها با یون مورد نظر واکنش می دهد و رنگ خاصی ایجاد می کند، غلظت یون توسط مقایسه شدت رنگ ایجاد شده با نمونه رنگهای ظرف آزمایش تععین می شود.
تعداد بازدید: ۱,۳۵۳

مشخصه

مجموع سختی آبهای قلیایی

1000- 17.1
mg/lit CaCO3

موردی یافت نشد.

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید